Umowa w sprawie budowy farm fotowoltaicznych i wiatrowych

RES Baltic Group podpisał wzajemny list intencyjny o powołaniu wspólnej spółki wykonawczej z firmą Elektro-BUD ze Szczecina, która będzie świadczyć kompleksowe usługi związane z budową farm fotowoltaicznych i wiatrowych na terenie Polski. W ten sposób RES Baltic Group staje się znaczącym wykonawcą farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce.

 

RES Baltic Group podpisał umowę o współpracy ze spółką RESPECT Energy SA z Warszawy jednym z największych niezależnych podmiotów na rynku obrotu energią elektryczną w Polsce, w ten sposób zapewniając sobie dostęp do długoterminowych kontraktów sprzedaży energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych. Strony zadeklarowały również przyszłą współpracę w zakresie wspólnej budowy inwestycji w energię wiatrową i słoneczną.

Czytaj więcej