RES Baltic Group to zespół doświadczonych i wykwalifikowanych inżynierów, deweloperów, techników, analityków, specjalistów w dziedzinie obrotu energią elektryczną, finansów korporacyjnych, prawników i specjalistów od ochrony środowiska, którzy posiadają fachową wiedzę w zakresie elektroenergetyki, rozwoju projektów, budownictwa, regulacji rynku energii, zarządzania projektami oraz rozwoju projektów farm fotowoltaicznych i wiatrowych.

 

RES Baltic Group powstała w wyniku połączenia doświadczeń kilku spółek działających w branży rozwoju dużych projektów fotowoltaicznych i wiatrowych funkcjonujących na polskim rynku od 2008 roku. Celem połączenia doświadczeń i wykwalifikowanych zespołów jest zwiększenie obszaru działalności grupy i realizowanych inwestycji OZE planowanych do przyłączenia w okresie 3 lat.

 

Celem szczegółowym działalności operacyjnej grupy w Polsce obecnie i w perspektywie najbliższych kilku lat jest przygotowanie, budowa i oddanie do użytku elektrowni fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 5GW mocy zainstalowanej, co pozwoli znacząco ograniczyć emisje CO2 i realnie wpłynie na poprawę środowiska naturalnego. Projektowanie, budowa, a następnie operowanie oddanymi do użytkowania elektrowniami fotowoltaicznymi zgodnie z naszą misją wpłynie również na rozwój gospodarczy kraju poprzez zaangażowanie w ten proces wielu pracowników i firm podwykonawczych z różnych branż w różnych częściach kraju, często ze względu na lokalizację inwestycji również tych mniej rozwiniętych.

Grupa rozwija obecnie projekty OZE o łącznej planowanej mocy do przyłączenia ponad 1,6GW.

 

W skład grupy RES Baltic Group wchodzą spółki projektowe RES Baltic Wind i RES Baltic Solar.

 


RES Baltic Wind jest spółką projektową powołaną w celu koordynowania działań i zaawansowanych prac projektowych związanych z rozwojem i budową farm wiatrowych na terenie województwa opolskiego w obrębie 8 gmin, o łącznej planowanej mocy do przyłączenia 711MW. RES Baltic Wind i jej zespół specjalistów z obszaru energetyki wiatrowej stanowi wsparcie dla działań spółki Energia Przykona, będącej właścicielem projektów wiatrowych na Opolszczyźnie. W projekcie przewidziano turbiny wiatrowe o mocy od 2,5MW do 5MW i wysokościach całkowitych 190 – 250m. Zakończenie fazy projektowej i uzyskanie statusu gotowości do budowy przewidziano na rok 2022. Inwestycja dostarczy 711 MW mocy wytwórczej, co przełoży się na produkcję energii elektrycznej na poziomie ok 2,4 TWh rocznie, tym samym stanie się największym źródłem wytwórczym w Polsce skonsolidowanym na jednym terenie i jednym z największym w Europie. Inwestycja pozwoli zasilić w zieloną energię największe zakłady przemysłowe na południu Polski i znacząco wpłynie na ograniczenie emisji CO2.

 

Misją RES Baltic Wind jest również pozyskiwanie kolejnych terenów pod inwestycje w energetykę wiatrową na terenie Polski. Obecnie audytujemy wiele potencjalnych lokalizacji pod kolejne projekty wiatrowe w Polsce.  

 


 

RES Baltic Solar jest spółką projektową powołaną w celu koordynowania działań i zaawansowanych prac projektowych związanych z rozwojem i budową farm fotowoltaicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego i łódzkiego, o łącznej planowanej mocy do przyłączenia 950MW. RES Baltic Solar i jej zespół specjalistów z obszaru energetyki słonecznej stanowi wsparcie dla działań powołanych spółek celowych, będących właścicielami projektów fotowoltaicznych w centralnej i północno zachodniej Polsce. Przygotowywana inwestycja w województwie zachodniopomorskim o łącznej mocy 800MW zlokalizowana będzie na terenie ponad 1000 ha. Zakończenie fazy projektowej i uzyskanie statusu gotowości do budowy przewidziano na rok 2022. Inwestycje dostarczą 950 MW mocy wytwórczej, co przełoży się na produkcję energii elektrycznej na poziomie ok 1TWh rocznie, tym samym stanie się największym źródłem wytwórczym w Polsce skonsolidowanym na jednym terenie i jednym z największym w Europie. Inwestycja pozwoli zasilić w zieloną energię największe zakłady przemysłowe w promieniu realizowanych inwestycji i znacząco wpłynie na ograniczenie emisji CO2.

 

Misją RES Baltic Solar jest również pozyskiwanie kolejnych wielkopowierzchniowych terenów pod inwestycje w energetykę słoneczną na terenie Polski. Obecnie audytujemy wiele potencjalnych lokalizacji pod kolejne projekty fotowoltaiczne w Polsce.  

 


Energia Przykona jako spółka portfelowa RES Baltic Group, zrealizowała w roku 2020 projekt elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 600MW w województwie wielkopolskim (Projekt Przykona). Jest to pierwsza tak duża instalacja w Europie Środkowej i jedna z większych na starym kontynencie. Inwestycja dostarczy 600 MW mocy wytwórczej, co przełoży się na produkcję energii elektrycznej na poziomie 630 GWh rocznie. Budowę zaplanowano na terenie Wielkopolski wschodniej, na gruntach zdegradowanych działalnością górniczą. Docelowo, cała inwestycja będzie odpowiadać za produkcję ok 3 proc. energii wytwarzanej z OZE w Polsce. Ze względu na moce wytwórcze i możliwość efektywnej produkcji energii w okresie letnim, kompleks będzie mieć istotne znaczenie dla wydolności systemu elektroenergetycznego w okresie wzmożonego zapotrzebowania na prąd.

 

Projekt budowy farmy obejmie niezbędną infrastrukturę elektrotechniczną i drogi dojazdowe. Powstała w jego wyniku farma PV stanie się największą instalacją fotowoltaiczną w Europie Środkowej. Spółka Energia Przykona wchodząca w skład szerszej grupy RES Baltic Group ma w planach rozwój innych wielkoformatowych projektów fotowoltaicznych również w innych rejonach Polski.

 

Projekt elektrowni fotowoltaicznych Energia Przykona znacząco przyczyni się do wsparcia realizacji zobowiązań akcesyjnych Polski w ramach Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku. Będzie miał również duży wpływ na osiąganie celów Strategii „Europa 2020”.

Projekt będzie miał wiele pozytywnych skutków dla województwa, gminy i całej lokalnej społeczności, nie tylko dzięki dodatkowym przychodom z podatków.