RES Baltic Group jest spółką holdingową o profilu inwestycyjnym, zarządzającą rozwojem projektów realizowanych przez swoje spółki portfelowe od fazy wytypowania lokalizacji pod przyszłe źródło odnawialne do fazy gotowości do budowy, a następnie zapewnienia długoterminowych kontraktów na sprzedaż energii PPA, finansowania i budowy elektrowni. Po oddaniu do użytkowania, spółka eksploatuje i serwisuje instalacje.

 

Spółka posiada w swojej grupie biuro projektowe, które wykonuje projekty budowlane i elektryczne oraz biuro które przygotowuje dokumentację środowiskową.

 

RES Baltic Group świadczy usługi związane z zarządzaniem i rozwojem projektów w obszarze energetyki wiatrowej, energetyki słonecznej w zakresie:

 • pozyskiwania kolejnych terenów inwestycyjnych,
 • prowadzenia całościowego procesu związanego z rozwojem projektu do pozwolenia na budowę,
 • zapewnienia długoterminowych kontraktów na sprzedaż energii PPA,
 • pozyskiwania źródeł finansowania,
 • budowy elektrowni,
 • O&M.

Strategią RES Baltic Group jest przygotowanie i realizacja projektów elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych na potrzeby własne, a także inwestorów zewnętrznych, zainteresowanych inwestycjami OZE na terenie Polski. Partnerami firmy są najwięksi globalni gracze w sektorze OZE.

 

Jako zespół doświadczonych i wykwalifikowanych inżynierów, deweloperów, techników, analityków, specjalistów w dziedzinie obrotu energią elektryczną, finansów korporacyjnych, prawników i specjalistów od ochrony środowiska, którzy posiadają fachową wiedzę w zakresie elektroenergetyki, rozwoju projektów, budownictwa, regulacji rynku energii, zarządzania projektami oraz rozwoju projektów farm fotowoltaicznych i wiatrowych, zapraszamy do współpracy podmioty branżowe, grupy energetyczne polskie i zagraniczne, fundusze inwestycyjne do wspólnej realizacji rozwijanych przez nas projektów. 

 

 

RES Baltic Group jest w stanie zapewnić Inwestorom końcowym profesjonalne usługi związane z zarządzaniem i rozwojem projektów w obszarze energetyki wiatrowej, energetyki słonecznej na każdym etapie rozwoju projektu:

 • pozyskania terenów inwestycyjnych,
 • prowadzenia całościowego procesu związanego z rozwojem projektu do pozwolenia na budowę,
 • zapewnienia długoterminowych kontraktów na sprzedaż energii PPA,
 • pozyskiwania źródeł finansowania,
 • budowy elektrowni,
 • O&M,

 

Naszą ofertę kierujemy również do właścicieli wielkopowierzchniowych gruntów, którzy są zainteresowani realizacją projektu na posiadanych przez siebie terenach oraz Gmin, które chcą mieć na swoim obszarze źródła energii odnawialnej.